Extra voordelen

Voor- en naschoolse opvang georganiseerd door Tutti Frutti

In onze school is een vestigingsplaats ondergebracht van de buitenschoolse opvang Tutti Frutti

Voor informatie omtrent de tarieven van onze opvang kan u best contact opnemen de begeleiders van de opvang of op 011/69.11.67

http://www.sint-truiden.be/kinderopvang

Gratis begeleiding tijdens studie

Studiebegeleiding door een van de leerkrachten op dinsdag en donderdag van 16u00 tot 17u00.

Samen met het CLB wordt bekeken welke kinderen hiermee gebaat zouden zijn. Deze kinderen krijgen dan de kans om hun studiemethode bij te sturen, samen met de studiemeester.