Extra zorgen

De taak van het zorgteam is zeer uitgebreid en divers. Toch zouden we vier grote lijnen kunnen onderscheiden:

"Gelijke onderwijs-kansen voor iedereen"

Het zorgbeleid wordt gedragen door het zorgteam in samenspraak met directie en leerkrachten. Dit zorgteam bestaat uit de co-teachers en de zorgcoördinator, bijgestaan door het CLB (Centrum voor Leerlingbegeleiding)

Onderwijs op maat van elk kind.

Dat is ons streefdoel!