Medisch document

Op school mogen wij enkel medicatie toedienen aan uw kind indien dit document is ingevuld. U kan het hier downloaden en aan de klasleerkracht bezorgen, samen met de medicatie.

Medisch document.pdf