Schoolreglement

Het schoolreglement omvat de waarden , de normen en doelstellingen die de school nastreeft.

Het schoolreglement bevat o. a. de volgende elementen:

  1. Een orde- en tuchtreglement voor de leerlingen (wat mag, wat mag niet, hoe straft de school?). Daarbij staat ook hoe ouders kunnen reageren als ze niet akkoord gaan met een tuchtmaatregel die de school heeft genomen (b.v. een kind wordt voor een bepaalde tijd of definitief uit de school gezet).
  2. Hoe kent de school het getuigschrift basisonderwijs toe en hoe kan je als ouder beroep aantekenen tegen de beslissing van de klassenraad?
  3. Hoe organiseert de school onderwijs aan huis voor langdurig zieke kinderen?
  4. Wat moet je doen bij te laat komen en afwezigheden?
  5. Welke afspraken zijn er over huiswerk, agenda’s en rapporten?
  6. ...
Schoolreglement 2020-2021.pdf