Klaar voor de 21ste eeuw

GRAADSTRUCTUUR

Om de de groeiende leerlingenaantallen op te vangen, werken we sinds het schooljaar 20-21 ook met een graadstructuur. Er is een klas van het eerste leerjaar, een klas van het tweede leerjaar en een graadklas waarin leerlingen van het eerste en tweede samenzitten. Dit is er ook voor de tweede graad. De leerlingen in deze klas werken zeer zelfstandig en kunnen zichzelf goed sturen en hun zelfregulerende vaardigheden zijn al sterk aanwezig. Hier wordt goed over nagedacht en besproken met de leerkrachten.

In de derde graad werken alle kinderen zeer sterk gericht op deze pijlers. Zij werken met instructiemomenten en momenten zelfstandig werk die elkaar afwisselen om zo aan de noden van elke lln tegemoet te komen. Elke ll bepaalt samen met de lk zijn/haar mate van zelfstandigheid. 

Sinds het schooljaar 23-24 is er ook een graadklas voor de derde graad.

Ijsbergrekenen

Voor rekenen werken we vanaf dit schooljaar met de “IJsbergmethodiek”.

Wat is nu die ijsbergmethodiek?

De ijsbergmethodiek is ontwikkeld op basis van onderzoek naar hoe scholen die goede resultaten halen met hun wiskundeonderwijs daarbij tewerk gaan.

Wiskunde is een belangrijk leergebied in de hele schoolloopbaan van onze kinderen en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het probleemoplossend denken ofwel het redeneervermogen.

Het is dus belangrijk dat leerlingen wiskunde goed beheersen en wij vinden het belangrijk dat elk kind zo goed mogelijk wiskunde leert beheersen.

IJsbergmethodiek zet in op het grondig begrijpen van wiskundige concepten zodat ze daarna de juiste procedures of oplossingsmethoden kunnen kiezen en goed weten waarom ze die oplossingswijze kiezen.

We leren ze geen truukjes aan, maar we leren hen redeneren op basis van grondig inzicht.

We werken in modules van samenhangende leerinhouden zoals getalbegrip, bewerkingen, metend rekenen, … en dat telkens enkele weken lang. We vermijden om te veel inhouden uit de verschillende domeinen tegelijk in kleine stukjes aan te bieden, waardoor de leerlingen dingen door mekaar zouden kunnen halen of het inzicht niet grondig genoeg kan rijpen.

Trapsgewijs vorderen leerlingen in die modules van motorisch naar mentaal handelen – differentiatie zit hier al in de kern van IJsbrekers verwerkt.

We bouwen op in 4 lagen:

Laag 1 (de onderste laag) noemen we het niveau van de wiskundige wereldoriëntatie: we werken met concrete materialen waar de leerlingen echt mee handelen. 2 echte knuffels + 1 echte knuffel zijn 3 knuffels.

Laag 2 noemen we het niveau van de structuurmodellen: we nemen klikblokjes in plaats van echte knuffels en de leerlingen redeneren mee op dat niveau.

In laag 3 gaan we nog een stapje verder en worden de blokjes of andere hanteerbare voorwerpen vervangen door schematische voorstellingen: de getallenas, stroken, … van 3D gaan we naar 2D.

Het doel is om elke leerling zo snel als mogelijk in laag 4 of de laag van de formele bewerkingen te brengen. Hier werken we met getallen en symbolen.

Krullenbol

Schrijven is een complexe bezigheid. Een kind moet heel wat vaardigheden beheersen om tot schrijven te komen. Daarom werken wij al vanaf de tweede kleuterklas op een speelse manier aan deze vaardigheden. Dit doen we door de kleuters zowel groot als klein motorisch soepel te leren bewegen. Ook naar een nauwkeurige oog-handcoördinatie werken wij toe.

De methode Krullenbol biedt ons vele activiteiten in verschillende thema’s doorheen het hele jaar. Zo is het mogelijk om specifieke vaardigheden op een spelende manier te oefenen.

We dansen op een leuk muziekje en ondertussen oefenen we een schijfbeweging of maken we onze polsen los.

Daarna verwerken we dit op papier met krijtjes,verf,potloden,…. Of gaan we naar buiten en maken de schrijfpatronen op de grond met stoepkrijt.

We hanteren heel veel verschillende werkvormen en materialen zodat we van een heel boeiend en afwisselend Krullenboljaar kunnen genieten.

Krullenbol is meer dan gewoon maar wat krulletjes en lusjes tekenen. Het is dansen, plezier maken, ritmegevoel ontwikkelen, oog-handcoördinatie stimuleren en zoveel meer!

Zelfregulerend leren


Gepersonaliseerd samen leren zet de lerende centraal en in een actieve rol in het leerproces. Daartoe ontwikkelt hij de nodige zelfsturende vaardigheden. Dat omvat een gamma aan strategieën die hem helpen om zijn motivatie en positieve emoties tijdens het leren te behouden of te verbeteren. Het bevat ook vaardigheden die hem steeds beter in staat stellen om op een doeltreffende manier zijn werk en leermotivatie te plannen, te monitoren en te evalueren.

Leren blijft een sociaal gebeuren en de leraar een ankerpunt. Zelfsturende vaardigheden kunnen ook ingezet worden om samen leren succesvoller te laten verlopen. Zo zet de lerende, samen met de leraar of klasgroep, zijn planvaardigheden in, formuleren ze samen haalbare doelen, monitoren ze hun gezamenlijke en persoonlijke leerproces, stellen ze evaluatiecriteria op of sturen ze bewust hun motivatie bij.

Om zelfregulerend leren vorm te geven kan je het Model van Zimmerman gebruiken.


Met dit initiatief willen de Vlaamse overheid en de Europese Unie gezonde voedingsgewoonten promoten bij kleuters, leerlingen van het lager onderwijs en leerlingen van het buitengewoon lager en secundair onderwijs, zowel op school als thuis


Gezond eten en drinken? Daar horen een sappig stukje fruit, een knapperig groentje en een fris glas melk bij. Met Oog voor Lekkers moedigen we kinderen aan om de juiste eetkeuzes te maken, thuis en op school. Want jong geleerd is oud gedaan. Doe jij ook mee?


Ontdek alles over het project op


www.oogvoorlekkers.be