Onze schoolvisie

Geef het beste aan iedereen die je ontmoet

Die visie bestaat uit een aantal engagementen en principes.

Engagementen beschrijven wat we als school moeten doen om onze visie waar te maken.

Principes ondersteunen onze visie en engagementen door te bepalen hoe we ons moeten gedragen als individu.


Onze engagementen:


Wij zijn een familiale dorpsschool en verbinden ons ertoe om via samenwerking ........


 • Onze leerlingen de beste les- en leefkwaliteit te bieden

 • Een uitstekende service te geven door ieder individu te behandelen zoals we zelf graag behandeld worden

 • Een leeromgeving te creëren die persoonlijke groei en welzijn bevordert

 • Relaties op te bouwen met onze ouders en collega’s op basis van eerlijkheid en vertrouwen

 • Ons goed imago hoog te houden

 • Verspilling te vermijden en ondoeltreffendheid te beperken om onze leerlingen optimaal te begeleiden in hun leerproces

 • Ons te engageren, vooral om samen te werken in een geest van eerlijkheid en integriteit

 • Ons te gedragen als verantwoordelijke burgers


Onze principes:


 • Streef naar uitmuntendheid

 • Stel je leerlingen op de eerste plaats. Ken je leerlingen, begrijp hun behoeften en overtref hun verwachtingen

 • Doe je werk met hart en ziel. Enthousiasme en energie zijn besmettelijk.

 • Blijf je bekommeren om de anderen. Toon interesse en respect voor elk individu.

 • Begrijp je rol in het geheel. Wij zijn allemaal deel van een groter geheel.

 • Zoek nieuwe en betere manieren om dingen te doen om zo onze normen te verhogen.

 • Communiceer!!! Laat je ideeën horen, uit je bezorgdheid, deel mee wat je weet en wees eerlijk.

 • Werk als een team. We zijn sterker als we samenwerken.

 • Luister wanneer anderen spreken. Goede ideeën kunnen van overal komen.

 • Wees flexibel. Succes hangt af van de wil om je aan te passen als situaties veranderen.

 • Schenk aandacht aan details, kleine dingen maken wel degelijk een verschil.

 • Los het echte probleem op, behandel geen symptomen.

 • Verspreid het goede nieuws. Zeg het als iemand zijn werk goed gedaan heeft.

 • Vergeet niet te lachen en ........ plezier te maken !!!!