Zorg in onze school

Zorgvisie van onze school

Elk kind is uniek! Onze leerkrachten en het zorgteam staan klaar om traag lerenden, hoogbegaafden, anderstaligen, kinderen met leerstoornissen,... de kans te bieden om zich maximaal te ontplooien. Hier wordt nauw samengewerkt met CLB (Centrum voor Leerlingen Begeleiding) en kunnen wij rekenen op hulp van het ondersteuningsnetwerk (ONW).

De organisatie van de leerbegeleiding is geënt op een duidelijk dynamisch zorgcontinuüm


Het leerplezier van de leerlingen wordt vooropgesteld. Zij verwerken de leerstof actief en zij worden positief benaderd door de leerkracht. Om maximale leerwinst te bekomen vinden wij het belangrijk dat kinderen op een respectvolle manier en positief ten opzichte van elkaar kunnen samenwerken. Iedereen is actief bezig en neemt zijn verantwoordelijkheid. Er wordt onderzoekend en innovatief te werk gegaan.

Ook het zelfvertrouwen van de leerling staat voorop. Voor ons is iedereen VIP! Alle leerlingen worden betrokken bij het leergebeuren in de klas ! Wij willen hen opvoeden tot geëngageerde volwassenen met een open geest.