Schoolraad

Schoolraad

Onze directeur wordt bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld uit:

• 3 leden verkozen door en uit het personeel;

• 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;

• 3 leden verkozen door en uit de ouders.

Het mandaat van de schoolraad duurt 4 jaar en startte voor de huidige schoolraad op 1 april 2021. Vanuit het personeel:

• Nadine Daenen

• Tine Renckens

• Karel Knaepen

Vanuit de ouders:

• Kim Vanmechelen (voorzitter)

• Lise Vandecan (ondervoorzitter)

• Anneleen Hayen (secretaris)

Gecoöpteerden:

• Michiel Lammens

• Jos Michaux

Bevoegdheden:

1. advies verlenen aan de directeur over:

  • algemene organisatie van de school

  • het schoolbudget

  • het schoolwerkplan

2. overleg met de directeur:

  • welzijn en veiligheid op school

  • schoolreglement

  • aanwending van het lestijdenpakket

  • organisatie van niet- lesgebonden opdrachten

3. advies aan de Raad van Bestuur en Algemeen Directeur:

  • de toewijzing van het mandaat van directeur

  • de schoolinfrastructuur