Helpende handen


De hulp van vrijwilligers op onze school verrijkt de kwaliteit van ons onderwijs en geeft een belangrijke meerwaarde aan al onze projecten en activiteiten.

Daarom verwelkomen wij graag mensen met een hart voor onze school en onze kinderen!

Werving:

Knutselouders, leesouders, oudercomité, fruitouders, kriebelmama's ...

Jouw hulp is steeds welkom !

contact: info@bswilderen.be

Vele helpende handen maken het werk licht!